Loogada MNCPD Achieve

Achieve – Xarunta Horumarinta Xirfadaha ee MN, waxaan ku faraxsanahay inaan ku taageerno – xubin qiimo badan leh oo ka mid ah Daryeelka Carruurta ee Carruurta iyo Waxbarashada Shaqaalaha. Waxaan siinaa macmiilka adeeg tayo leh, taageero, iyo illaha dhaqaatiirta iyo tababarayaasha Daryeelka Carruurnimada hore iyo Waxbarashada. Waxaan taageernaa oo waan ku aaminsannahay – Adiga!

Marka Aad Gaartid,
Minnesota way Guuleysataa.

Waqtiga Ka baarandaga Codsiga

Waxaan hadeer ka baaran dageynaa qoraalada la helay taariikhaha hoose.

Xiiseynayo waxbarashada wax badan ee ku saabsan nidaamka?

Sebteembar

11

2023

Xubinnimada Shakhsiga

Waqtiga Ka baarandagida

Sebteembar

15

2023

Ansixinta Tababaraha

Waqtiga Ka baarandagida

Xubinta Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka - PER Ansixisay

Bahwadaagta

Wada shaqeynta lagu taageerayo waxbarashada hore.

Hormari - Qalabka Hormarinta Tayada iyo Diiwaanka Minnesota

Ogaanshaha Waalidka Minnesota

Child Care Aware of Minnesota

Minnesota Department of Human Services

First Children's Finance

Center for Inclusive Child Care Logo