Nala soo Xiriir

Ma noo haysaa Su’aal ku saabsan?

Xubnaha shaqaalaha waxaa ka go’an inay bixiyaan adeega macaamiisha ee tayada sareereyo iyo taageero wax ku ool ah. Haddii aad qabtid su’aalo ama walaac, fadlan nagala soo xiriir dhinaca taleefonka ama i-meelka.

NA SOO WAC

Saacadaha Taleefonka:

Isniinta–Qamiista: 7:30am–4:30pm

Jimcaha: 7:30am–12:30pm

Waad ku dhaafi kartaa marwalba fariin ee ka baxsan waqtiyadaan.

Xarunta Achieve MNee Hormarinta Xirfada

  • Achieve Individual, RBPD, and Trainer Membership Applications
  • Xrifada Shaqada
  • Trainer membership/renewal approvals
  • Jaheynta Ansixinta Koorsada
  • Ansixinta Tababaraha

For application and approval support, contact Achieve at:

Taleefon Bilaash ah: (855) 378-3131

Fakis Bilaash ah: (877) 379-2467

I-MEELKA:  support@mncpd.org

The Develop Helpdesk at Achieve supports:

  • Develop Login information
  • Technical assistance for submitting applications, courses, and events
  • Organization accounts

For Develop account and technical support, contact the Develop Helpdesk at:

Taleefon Bilaash ah: (833) 605-6938

I-MEELKA: support@develophelp.zendesk.com

CIWAANKA BOOSTADA

Xarunta Achieve MNee Hormarinta Xirfada

2908 Marketplace Drive, Suite 103

Fitchburg, WI 53719

DOOQYADA ADEEGA

Wixii dooqyada adeega luuqada ee lagu heli karo Hmong, Soomaali, iyo Isbaanish, soo wac:

Aaga Magaalooyinka Mataanayaasha: (651) 665-0150

Taleefon Bilaash ah: (888) 291-9811

Warbixintaan waxaa lagu heli karaa qaabab kale ee shaqsiyada qaba curyaannimada adiga oo soo wacayo:

TTY: (608) 709-1096

Soo dir fariin degdega ah:


    Individual MembershipTrainer ApprovalCourse ApprovalOther